eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony


U W A G A !

Dbając o bezpieczeństwo usług bankowości elektronicznej pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wzrost zagrożeń, których mechanizmy działania polegają na podmienianiu numeru konta zdefiniowanego przez użytkownika na numer konta kontrolowanego przez cyberprzestępców. Podczas wykonywania przelewu na rachunek odbiorcy zdefiniowanego klienci banku powinni sprawdzać poprawność numeru konta. Jeśli numer rachunku będzie niepoprawny klient powinien natychmiast wylogować się z systemu oraz nawiązać kontakt z bankiem tel. 61 4421760, 61 4421761.Bezpieczeństwo korzystania z bankowości elektronicznej i realizacji transakcji zależy od wielu czynników w związku z czym należy:
1. Korzystać wyłącznie z legalnego i często aktualizowanego oprogramowania antywirusowego; regularnie skanować swój komputer oraz urządzenia mobilne.
2. Używać zapory ogniowej z ang. firewall, pamiętając o regularnym uaktualnianiu jego reguł. Ponadto zwracamy uwagę na wciąż rosnące zagrożenie z ang. "phishing" polegające na tworzeniu fałszywych wiadomości elektronicznych e-mail oraz stron WWW, które mogą wyglądać identycznie jak strony np. banku w celu skłonienia użytkowników do podania numeru karty kredytowej lub informacji o koncie bankowym.